Als onafhankelijk consulent zet Hilda zich in voor meedere projecten

recente projecten

 

 

ROI asset management (maart 2019 – heden)

ROI Asset Management is een toonaangevende professionele financiële dienstverleningsorganisatie met een bewezen staat van dienst in oplossingen voor fondsbeheer. ROI asset management is in 2007 door de AFM vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen, als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hiermee is ROI am één van de minder dan 100 beleggingsinstellingen in Nederland wie in het bezit zijn van deze beheervergunning. Dit betekent dat wij onder vergunning Fondsen kunnen opzetten, beheren en aanbieden.

Als een onafhankelijke en gereguleerde aanbieder zijn wij de ideale zakenpartner voor portfolio beheerders en investeerders. Fondsbeheerders zien zichzelf geconfronteerd met hetzelfde probleem: te veel taken, te weinig overzicht en te lange aanlooptijd om op te starten. ROI Asset Management biedt partijen een one-stop oplossing. Onze aanpak is om een solide en beste oplossing in zijn klasse te ontwikkelen. Met ROI kunt u groeien terwijl uw vermogen toeneemt en ondertussen profiteert u meteen van de institutionele infrastructuur die beleggers van u verlangen. In plaats van een complex zakelijk project en grote vooraf geplande investeringen profiteert u van de flexibele, schaalbare oplossingen die ROI Asset Management heeft ontwikkeld.

Het Friese Museumdorp (mei 2016 – mei 2019)

Het openluchtmuseum in Allingawier is een authentiek terpdorpje gelegen in het veenweidegebied van de zuidwesthoek. Hier ligt de bakermat van het Friese stamboekvee, dat wereldwijd beroemd is. Het Friese Museumdorp toont met een verhalend concept de evolutie van een terpdorp en de rijke geschiedenis van haar voorouders. Het is belangrijk dat regionale en internationale toeristen kennis kunnen maken met het erfgoed. In het dorp wordt de Friese mienskip getoond, de blauwprint van de Friese cultuur.

Het Friese Museumdorp is de rechtsopvolger van de stichting Aldfaers Erfroute. Deze route was de laatste jaren danig in de versukkeling geraakt. Noodgedwongen zijn verscheidene panden verkocht om overeind te blijven.

Er is sinds december 2016 een nieuwe directie die onder leiding van museumdirecteur Hilda van der Meulen een voortvarend concept heeft bedacht. Het roer is volledig omgegooid om continuïteit te kunnen waarborgen en het museum klaar te stomen voor de toekomst. Er is onlangs een horecagelegenheid gerealiseerd en ook werkt het museum samen met andere toeristische trekpleisters in de regio.

Erfgoed laat zien waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken. Het is belangrijk om die monumenten door te geven aan toekomstige generaties. Anderhalf jaar geleden stapte ik graag in als directeur omdat ik het belangrijk vind dat dit unieke dorp blijft bestaan. Het is zó Fries en laat zó goed ons cultuurhistorisch erfgoed zien. Ik wilde het niet toelaten dat hier de deuren gesloten zouden worden.”, aldus de museumdirecteur.