Oprichting Dutch Green Foundation

Op 10 juli 2020 is de stichting Dutch Green foundation opgericht met Hilda van der Meulen als voorzitter. Haar doel en missie is regionale ecosystemen helpen herstellen en bijdragen aan een verbetering van het bestaan van het planten- en dierenrijk, de natuurlijke levensvormen op aarde.

Wereldwijd is er 2 miljard hectare aangetast land ontstaan door jarenlange onevenwichtigheid tussen het tempo van de vernietiging van ecosystemen en het herstel van ecosystemen. Onze missie is het versterken en verbinden van individuen, families en organisaties met als doel de wereld te herbebossen door bossen op aarde te beschermen en te herstellen. Stichting Dutch Green Foundation is opgericht om herstel van natuurlijke ecosystemen wereldwijd mogelijk te maken. 

Naast milieuredenen zijn bomen en bossen een essentieel onderdeel van het menselijk bestaan. Ze spelen al duizenden jaren een centrale rol in het bestaan van de mens door het bieden van onderdak, het bouwen van huizen, brandstof, recreatieve doeleinden, schoonheid van een landschap en een bewezen bron voor ontspanning en geluk.

Op dit moment is de verwoestijning op aarde een toenemend en immens probleem. Op de eerste plaats is het tegengaan van ontbossing nodig, dit vergt snelheid en aandacht. Daarnaast is het nodig om met geavanceerde en praktische oplossingen op buitengewoon grote schaal herbebossing en bebossing te realiseren. Ons doel is om de planeet te helpen door haar oorspronkelijke bossen en natuurlijke habitat te herstellen.

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a comment